क्षण मोलाचे घेऊन आली,

वेचून घेऊ ते क्षण सारे...

आनंदे करू नवं वर्ष साजरे...

गुडी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

वर्षामागून वर्ष जाती,

बेत मनीचे तसेच राहती,

नव्या वर्षी नव्या भेटी,

नव्या क्षणाशी नवी नाती,

नवी पहाट तुमच्यासाठी,

शुभेच्छांची गाणी गाती!

Happy Gudi Padwa

उभारा गुढी सुखसमृद्धीची

सुरुवात करूया नववर्षाची

विसरू ती स्वप्ने भूतकाळाची

वाटचाल करूया नवआशेची.