सासु- ब्वारी रुणि किले छै?

ब्वारी- जी क्या मि भैंस जन छौ?

सास- न ब्वारी न ।

ब्वारी- क्या मि कचोर्या छौं?

सास- न भै न।

ब्वारी- क्या म्यर गिचु उरख्याला जन च?

सास- कु बोलणु तेकु इन।

ब्वारी-क्या म्यारु नाक पकोड़ा जन च?

सास-न बेटी न।

ब्वारी-फिर गों वला मी खु किले बुलणा छिन की तू अपड़ी सासु जनि छै।

सासु बेहोश…???????


Related Posts

;